Guru dan Karyawan

1 Nama                                 : Drs. Sanuri

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 April 1965

Jabatan                             : Kepala Sekolah/ Guru Matematika

Alamat                               : Jl. Bhakti No. 13 Balearjosari

2 Nama                                 : Erlis Sofila Rainisyah, S.pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Waka Humas/ Guru IPA

Alamat                               :

3 Nama                                 : Dwi Wahyuningsih, S.pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Waka Kesiswaan dan Guru MATEMATIKA

Alamat                               :

4 Nama                                 : Dewi Wahyu Safitri, S.pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Waka Saspras dan Guru Bahasa Indonesia

Alamat                               :

5 Nama                                 : Fajar Wijayanti, S.pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Waka Kurikulum dan Guru Bahasa Inggris

Alamat                               :

6 Nama                                 : Dominggus Sambolinggi, S.Th

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru Matematika dan Agama Kristen

Alamat                               :

7 Nama                                 : Sunyoto,S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 Desember 1966

Jabatan:                           Guru Matematika

Alamat                               : Jl. L.A Sucipto 226

8 Nama                                 : Solikin

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru MATEMATIKA

Alamat                               :

9 Nama                                 : Siti Masmucha,S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 30 Juni 1975

Jabatan                             : Guru Bahasa Inggris

Alamat                               : Jl. Gajayana 22B Dinoyo

10 Nama                                 : Alifatin Fadlilah, S.pd

Tempat, Tanggal Lahir : 

Jabatan                             : Guru Bahasa Inggris dan PERPUS

Alamat                               :

11 Nama                                 : Farah Nazila S.PdTempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru BZahasa Iggris

Alamat                               :

12   Nama                                 : Siti Wahyu Nur Utami, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru IPA

Alamat                               :

13 Nama                                 : NukeTempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru IPA

Alamat                               :

14 Nama                                 : Yulis Ekaning Rahayu, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru IPS

Alamat                               :

15 Nama                                 : Siti Rohmawati, S.E

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru IPS dan Prakarya

Alamat                               :

16 Nama                                 : Johan Rianto, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru PPKN

Alamat                               :

17 Nama                                 : Aldiansyah

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru PPKN

Alamat                               :

18 Nama                                 : Tivin Kasmiatun,S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru Bahasa Indonesia dan Perpus

Alamat                               :

19   Nama                                 : Ulfie mUufida, S.PdTempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru Bzahasa Indonesia

Alamat                               :

20 Nama                                 : Rifky Hidayatul Ula, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru Bahasa Agama

Alamat                               :

21 Nama                                 : Arif

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru Agama

Alamat                               :

22 Nama                                 : Dra. AstutiningsihTempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru PJOK

Alamat                               :

23 Nama                                 : M. Sugeng Slamet, S.PdTempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru PJOK

Alamat                               :

24 Nama                                 : Afiek Noerfandhi,S.pdTempat, Tanggal Lahir : 

Jabatan                             : Guru SENI BUDAYA

Alamat                               : Parangargo- Wagir

25 Nama                                 : Didik Sudarwanto, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru SENI BUDAYA

Alamat                               :Banjararum- Singosari

26 Nama                                 : Zaqiyati Nur Laili, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru Prakarya

Alamat                               :

27 Nama                                 :Solichul Hadi, S.TTempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru TIK

Alamat                               :

28 Nama                                 : Yoga Arif .V.R, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru BK

Alamat                               :

29 Nama                                 : Yovanka Vilant. B,S.P.siTempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Guru BK

Alamat                               :

30 Nama                                 : Reni Hari Cahyani, SE

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : TATA USAHA

Alamat                               :

31 Nama                                 : Siti Nur Koiroh

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : OPERATOR

Alamat                               :

32   Nama                                 : FITRI

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : TATA USAHA

Alamat                               :

33   Nama                                 : Supri

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : KEAMANAN

Alamat                               :

34 Nama                                 : Supratman

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Penjaga Sekolah

Alamat                               :

35 Nama                                 : Paiman

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             : Penjaga Sekolah

Alamat                               :

36 Nama                                 :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             :

Alamat                               :

37 Nama                                 :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan                             :

Alamat                               :

38 Nama                                 :

Tempat, Tanggal Lahir : 

Jabatan                             :

Alamat                               :